samzareuloebi,karadebi,misagebi da sxva mravali saxeobis aveji

ახალი

7 lari

დოლარში

$2

23 / 04 / 2020

98

000252

განცხადების აღწერა

VAMZADEBT AVEJS MAGALI XARISXIS,DABALI FASEBIT UMOKLES DROSHI DIDI SHEGAVATEBIT CHVENIVE MONTAJIT DA MOTANIT ,ICHQARET SAZAFXULO AQCIEBI DAIWYO. DAGVIKAVSHIRDIT DGIS NEBISMIER DROS 724 GANMAVLOBASHI BEQA:551592276 KOSTA 579696929 da gvaq ganvadeba :) 200 laaridan ;:;