საქართველოს ბანკი

+(995) 322 44-44-44

bog.ge

000015

კომპანიის შესახებ

სერვისები / პროდუქტები

აქცია / ფასდაკლება

საქართველოს ბანკი ემსახურება 2.3  მილიონ მომხმარებელს, აქვს საქართველოში სერვისცენტრების ერთ–ერთი ყველაზე ფართო ქსელი (281 სერვისცენტრი), საქართველოში ბანკომატების ყველაზე ფართო ქსელი (850 ბანკომატი), 2,842 თვითმომსახურების ტერმინალი, დისტანციური საბანკო მომსახურების სრული პაკეტი და 24 საათიანი თანამედროვე სატელეფონო ცენტრი.

რეიტინგები

  • Moody’s: ‘B1/Ba3’ (foreign and local currency) 
  • Fitch Ratings: ‘BB-’


სათავო ოფისი

გაგარინის ქუჩა 29ა, თბილისი 0106, საქართველო.


თანამშრომლების რიცხვი

საქართველოს ბანკში დასაქმებულია 5,283 თანამშრომელი.


მთლიანი აქტივები

10,587,570 მილიონი ლარი. (საბაზრო წილი 34,4%)
 

კლიენტთა დეპოზიტები

2,613,3 მილიონი ლარი. (საბაზრო წილი 33,9%)


სააქციო კაპიტალი

1,682,9 მილიონი ლარი.   
 

წმინდა სესხები

6,193,1 მილიონი ლარი  


შემოსავალი

283 მილიონი ლარი
 

მოგება

87 მილიონი ლარი
 

აქციონერები

საქართველოს ბანკის აქციები განთავსებულია ლონდონის საფონდო ბირჟის პრემიუმ ლისტინგში და ივაჭრება ლონდონის საფონდო ბირჟის ძირითად ბაზარზე. 

 

სამეთვალყურეო საბჭო

საქართველოს ბანკის კორპორაციული მართვა შესაბამისობაშია დიდი ბრიტანეთის კორპორაციული მართვის მომთხოვნ კოდექსთან. საქართველოს ბანკის სამეთვალყურეო საბჭო აყალიბებს კომპანიის სტრატეგიულ მიმართულებას და ზედამხედველობას უწევს კომპანიის მენეჯმენტის მუშაობას. საქართველოს ბანკის სამეთვალყურეო საბჭო არააღმასრულებელია და ბანკის დირექტორთა საბჭოსგან დამოუკიდებელია. სამეთვალყურე საბჭო კონსტრუქციულ ოპონირებას უწევს დირექტორთა საბჭოს და აკონტროლებს მენეჯმენტის მიერ სტრატეგიის შესრულებას. 
საქართველოს ბანკის სამეთვალყურეო საბჭო შედგება რვა წევრისგან, რომელთაგან შვიდი დამოუკიდებელია.
 


საბანკო მომსახურება – მიმართულებები

საცალო საბანკო მომსახურება: საქართველოს ბანკი ქვეყანაში ყველაზე მსხვილი საცალო საბანკომომსახურების მიმწოდებელი ბანკია და ემსახურება 2,2 მლნ მომხმარებელს.

საქართველოს ბანკის საცალო საბანკო მომსახურება, სთავაზობს მომხმარებელს ისეთ პროდუქტებს, როგორიცაა: მიმდინარე და შემნახველი ანგარიშები, ანაბრები, ფულადი გზავნილები, იპოთეკური სესხები, სამომხმარებლო სესხები, მიკრო, მცირე და საშუალო ბიზნესის სესხები, განვადება, ავტოსესხი, საკრედიტო ბარათები, ლომბარდის მომსახურება და სხვ.

SOLO: სრულიად ახალი სიტყვაა პრემიალური საბანკო მომსახურების სეგმენტში. SOLO კონცეფციის მთავარ იდეას წარმოადგენს ის, რომ ყველაფერი, რაც ჩვენ შევქმენით – დიზაინი, მომსახურება თუ დამოკიდებულება, აწყობილია SOLO მომხმარებლის მოლოდინების გარშემო. SOLO მომხმარებელი არის ყველა მოვლენის ცენტრში, სარგებლობს პრივილეგირებული საბანკო მომსახურებითა თუ სერვისებით და იზიარებს SOLO LIFESTYLE-ის უსაზღვრო შესაძლებლობებს. იმისთვის, რომ მომხმარებელი გახდეს SOLO კლიენტი, მისი ყოველთვიური შემოსავალი უნდა შეადგენდეს მინ. 3,000 ლარს, ან ქონდეს ვადიანი ანაბარი საქართველოს ბანკში მინ. 20,000 ლარის ოდენობით. სადღეისოდ SOLO ემსახურება 24,984 მომხმარებელს.

Express Bank-: Express Bank-ის მიზანია ნებისმიერ მომხმარებელს გაუღოს კარი და გაუმარტივოს ბანკთან ურთიერთობა. Express Bank-ში მომხმარებელს ყველაზე სწრაფ მომსახურებას და მხოლოდ ძირითად, აუცილებელ თუ ნაცნობ საბანკო პროდუქტებს ვთავაზობთ. სადღეისოდ, Express Bank-ი ემსახურება 488,6 ათას მომხმარებელს.


კორპორაციული საინვესტიციო საბანკო მომსახურება:

საქართველოს ბანკი ქვეყანაში კორპორაციული სექტორის ყველაზე მსხვილი დამფინანსებელია. 
საქართველოს ბანკის კორპორატიული საბანკო მომსახურება კომპანიებს სთავაზობს სპეციალურად მათთვის გამოყოფილი კორპორატიული ბანკირების მომსახურებას, რომლებიც განაწილებული არიან ეკონომიკის დარგების მიხედვით და ზედმიწევნით იცნობენ შესაბამისი ინდუსტრიის სპეციფიკას. სასესხო მომსახურების გარდა, საქართველოს ბანკი სთავაზობს კომპანიებს ვაჭრობის ფინანსირებას და, ასევე, ლიზინგის მომსახურებას, შვილობილის „საქართველოს სალიზინგო კომპანიის“ მეშვეობით. 

კორპორაციული საინვესტიციო საბანკო მომსახურება ასევე მოიცავს დაგროვილი ქონების მართვასა და საქართველოს ბანკის საბროკერო მიმართულებას, „გალტ & თაგგარტს“. დაგროვილი ქონების მართვის მიმართულება განკუთვნილია მაღალი შემოსავლის მქონე პირებისთვის, რომელთაც ბანკი თავაზობს პირადი ბანკირის მომსახურებასა და საერთაშორისო საინვესტიციო პროდუქტებს, ბანკის წარმომადგენლობების მეშვეობით: თელ ავივში, ლონდონში, ბუდაპეშტსა და სტამბოლში. „გალტ & თაგგარტი“ აერთიანებს კორპორაციულ საკონსულტაციო მომსახურებას, კერძო კაპიტალისა და საბროკერო მომსახურებას.

  • საცალო საბანკო მომსახურება
  • EXPRESS BANK
  • SOLO
  • ინვესტიციების მართვა
  • კორპორატიული საბანკო მომსახურება
  • სახაზინო ოპერაციები
  • ფასიანი ქაღალდებით ანგარიშსწორება და შენახვა