halyk bank

+(995) 322 24-07-07

halyk bank

000026

კომპანიის შესახებ

სერვისები / პროდუქტები

აქცია / ფასდაკლება

სს „ხალიკ ბანკი საქართველო“  -  სს „ყაზახეთის სახალხო  ბანკის“ შვილობილი ორგანიზაციაა და საქართველოს საბანკო  ბაზარზე საქმიანობას 2008 წლიდან შეუდგა. სს „ხალიკ ბანკი საქართველო“-ს 100%-იანი წილის მფლობელი არის სს „ყაზახეთის სახალხო ბანკი“, რომელიც საკუთარი არსებობის 95 წელს ითვლის და ყაზახეთის რესპუბლიკის ბაზარზე ერთ-ერთ უმსხვილეს საფინანსო ინსტიტუტს წარმოადგენს. ამ პერიოდის განმავლობაში ბანკმა მიაღწია პროფესიონალიზმისა და რეპუტაციის უმაღლეს საფეხურს და მას ენდობა მილიონობით მომხმარებელი როგორც ყაზახეთში, ისე მის ფარგლებს გარეთ.  

სს "ხალიკ ბანკი საქართველო" თავის მომხმარებელს საბანკო მომსახურების ფართო სპექტრს სთავაზობს: საცალო და ბიზნეს დაკრედიტება;  საბანკო საგადახდო ბარათები; საანგარიშსწორებო-საკასო მომსახურება; ფულადი გადარიცხვები; დისტანციური საბანკო მომსახურება.იგი ასევე არის საქართველოს ფერმერებისა და მეწარმეების საშეღავათო დაკრედიტების პროგრამის მონაწილე.

სს „ხალიკ ბანკი საქართველო“ ინარჩუნებს თავის ნიშას საბანკო ბაზარზე და თავის მომხმარებელს სთავაზობს კონკურენტუნარიანი პირობების მქონე საბანკო პროდუქტებს. "ხალიკ ბანკი" ფლობს ბანკომატებისა და mPOS ტერმინალების საკუთარ ქსელს და საქართველოში მოქმედი იმ ბანკების პარტნიორია, რომლებიც UF საპროცესინგო ცენტრის მომსახურებით სარგებლობენ, რაც ბანკს საშუალებას აძლევს, მოემსახუროს თავის კლიენტებს დაბალი ტარიფებითა და ექვაირინგის ფართო ქსელის საშუალებით.

2015 წლის აპრილში საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო „Fitch Ratings“-მა ხალიკ ბანკს მიანიჭა გრძელვადიანი ემიტენტის რეიტინგი უცხოურ და ეროვნულ ვალუტაში   „BB-“ დონე. „Fitch Ratings“-ის აზრით, ბანკის დინამიკური ზრდა, აქტივების ხარისხი და დამფუძნებლის   სს „ხალიკ ბანკი ყაზახეთის“ მზაობა, აუცილებლობის შემთხვევაში მხარი დაუჭიროს თავის შვილობილ ბანკს, წარმოადგენენ რეიტინგის მინიჭების ძირითად ფაქტორებს. 2015 წელს ხალიკ ბანკის განვითარების ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება გახდა საერთაშორისო საგადასახადო სისტემებთან   Visa-სა და Master Card-თან თანამშრომლობის გაღრმავება. ბანკმა მიიღო შესაბამისი ლიცენზიები ემისიასა და ექვაირინგში და წარმატებით დასრულდა სერტიფიცირების პროცესი ფიზიკური და იურიდიული პირებისათვის სრულყოფილი საბარათე მომსახურების გაწევის კუთხით. ბანკმა, პირველად საქართველოში, დანერგა თანამედროვე საგადახდო ინსტრუმენტი   mPOS-ტერმინალი, რაც ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს საშუალებას აძლევს, განახორციელონ ანგარიშსწორება ბარათების საშუალებით. აღნიშნული ფაქტი იძლევა სავაჭრო წერტილების, მათ შორის, იმ სეგმენტის ქსელში ჩართვის საშუალებას, სადაც ბარათებით ანგარიშსწორება ადრე არ ხდებოდა. 2015 წელს ბანკი ასევე შეუდგა ინტერნეტ გაყიდვებით დაკავებული საწარმოების მომსახურებას და შესაძლებლობა მისცა მათ, ისარგებლონ საფინანსო ოპერაციების სრული პაკეტით, რომელიც პირდაპირ დაკავშირებულია VISA-ს და MasterCard-ის საბანკო ბარათებით ყველა გადახდასა და ანგარიშსწორებასთან.

საიმედოობა ქმნის ნდობას!

 • ჩვენ ვქმნით უნივერსალურ საბანკო დაწესებულებას თანამედროვე ტექნოლოგიური ინფრასტრუქტურით, ფართო საფილიალო ქსელით, მაღალკვალიფიციური თანამშრომლებითა და ეფექტური რისკ-მენეჯმენტის სისტემით;
 • ჩვენი პრიორიტეტია ყველა კატეგორიის კლიენტთან თანამშრომლობა, მათთვის კონკურენტუნარიანი პროდუქტებისა და ხარისხიანი მომსახურების შეთავაზება;
 • ჩვენ უზრუნველვყოფთ კლიენტურის სახსრებისა და აქციონერთა კაპიტალის ეფექტურ განთავსებას და ზრდას;
 • ჩვენ ვართ გახსნილი ყველასათვის-კლიენტებისთვის, აქციონერებისთვის, მარეგულირებელი ორგანოებისთვის.

კლიენტზე ორიენტირებულობა: ჩვენი კლიენტების წარმატებები - ჩვენი წარმატებებია. ჩვენ ვცდილობთ გავიგოთ ჩვენი კლიენტების მოთხოვნილებები და გამოვიყენოთ ყველა რესურსი იმისათვის, რომ შევთავაზოთ მათ ყველაზე ეფექტური გადაწყვეტილებები, რომლებიც უზრუნველყოფენ მათ მიერ დასახული მიზნების მიღწევას.

საიმედოობა: ჩვენ  ვიცავთ საზოგადოდ მიღებულ პრინციპებს და საერთაშორისო სამართლის ნორმებს, იმ ქვეყნების კანონმდებლობას სადაც ბიზნესს აწარმოებს "ხალიკ ჯგუფი", ჯგუფის შიდა წესებს და მოთხოვნებს. ჩვენ ვეწევით კეთილსინდისიერ ბიზნეს საქმიანობას ყველა სფეროში, ყველგან და ყოველთვის. ჩვენ მივილტვით კორპორატიული მართვის ევროპული სტანდარტებისადმი და ვატარებთ მაქსიმალურად ღია და გამჭირვალე პოლიტიკას "ხალიკ ჯგუფის" აქციონერების, კლიენტების, პარტნიორების, სახელმწიფო სტრუქტურების და თანამშრომლების მიმართ. საიმედოობა არის მთავარი ფაქტორი ჩვენი ყველაზე ფასეული აქტივის - "ხალიკ ჯგუფის" საქმიანი რეპუტაციის შენარჩუნებისათვის.

ლიდერობა: ჩვენ მივილტვით ლიდერის პოზიციის დასაკავებლად ჩვენი საქმიანობის ყველა სფეროში. ჯგუფში შემავალი სტრუქტურების ხელმძღვანელები თავად იძლევიან საქმისადმი თავდადების, ენთუზიაზმისა და ენერგიულობის მაგალითს. ჩვენი ხელმძღვანელები მიესალმებიან ინოვაციებს, შთააგონებენ ორგანიზაციას "ხალიკ ჯგუფის" მისიის შესრულებაზე.

სოციალური პასუხისმგებლობა: ორიენტაცია მოსახლეობის ყველა ფენის მოთხოვნაზე არის ერთ-ერთი ძირითადი პრინციპი "ხალიკ ჯგუფის" საქმიანობაში. ჩვენ ვცდილობთ აქტიური წვლილი შევიტანოთ საზოგადოების განვითარებაში და სოციალური საკითხების გადაჭრაში, ვიყოთ პასუხისმგებლობის მქონე კორპორატიული მოქალაქე.

სამართლიანობა: ჩვენ ვურთიერთობთ ჩვენს კოლეგებთან ურთიერთ პატივისცემისა და ურთიერთ თანადგომის, თანამშრომლობის, ნდობის და კორპორატიული სოლიდარობის პრინციპების დაცვით. ჩვენ მივესალმებით იდეების თავისუფალ გაცვლას, ცოდნის და გამოცდილების გაზიარებას მთელი "ხალიკ ჯგუფის" მასშტაბით და მხარს ვუჭერთ ეფექტურ გუნდურ მუშაობას. ჩვენ ვზრუნავთ ჩვენი თანამშრომლების პროფესიონალური დონის ამაღლებაზე, მათ მოტივაციაზე და სოციალურ დაცვაზე. დაჯილდოვება, აღიარება და კარიერული ზრდა ჩვენს ორგანიზაციაში დაფუძნებულია სამართლიანობის პრინციპებზე და დამოკიდებულია ინდივიდუალურ საქმიანობზე და "ხალიკ ჯგუფის" წარმატებაში შეტანილ წვლილზე.

პროფესიონალიზმი: ჩვენ მივილტვით პროფესიონალიზმის უმაღლესი სტანდარტებისაკენ, მივესალმებით ინოვაციებს და ახალ იდეებს, ვართ თანმიმდევრულები ჩვენს გადაწყვეტილებებში. ჩვენ კეთილინდისიერად, დროულად და საუკეთესო პირობებით ვახორციელებთ ჩვენი კლიენტების მომსახურებას, რაც უზრუნველყოფს მათთან მჭიდრო და ხანგრძლივი ურთიერთობის ჩამოყალიბებას.

 • სესხები
 • ანაბრები
 • საკრედიტო ბარათები
 • სადებეტო ბარათები
 • დისტანციური მომსახურება
 • ფულადი გზავნილები
 • კომუნალური და სხვა გადასახადები
 • ბიზნეს სესხები
 • მცირე და საშუალო ბიზნესი