მომსახურება ,,GS Office''

   ოფისი აუთსორსინგზე

   ამ მომსახურების მეშვეობით თქვენს კომპანიას ექნება მუდმივად თავისუფალი ხაზი, რომელსაც მოემსახურება თქვენთვის გამოყოფილი თანაშემწე. ეს გახლავთ ადამიანი, რომელიც გაივლის სპეციელურ ტრენინგს იმისათვის, რომ პროფესიონალურ დონეზე შეასრულოს თქვენი თანაშემწის ფუნქცია.

მის მოვალეობებში შედის:

 • გადამისამართება მხოლოდ თქვენთვის   სასურველ კლიენტთან, პარტნიორთან ან ნებისმიერ პირთან იმ შემთხვევაშიც კი, თუ თქვენ იმყოფებით სხვა ქალაქში, ან სხვა ქვეყანაში;
 • ზარების, ელექტონული ფოსტის, ფაქსის მიღება-დამუშავება;
 • მიიღებთ ამომწურავ ინფორმაციას ყოველი შემოსული ზარის და ელექტრონული წერილისა შესახებ;
 • ჩვენი თანაშრომელი გახდება თქვენი მდივანი აუთსორსინგზე;
 • ეს მომსახურება შეგიქმნით მაღალი დონის ოფისის იმიჯს თქვენი მომხმარებლების თვალში;
 • შეხვედრების მოწყობა;

უპირატესობები

 • თქვენ არ გიწევთ ოფისის ქირის გადახდა და მათი ტექნიკურად უზრუნველყოფა;
 • ხელფასების გაცემა;
 • კომუნალური გადასახადების დაგახდა და ა.შ (ოპერატორები სხედან ჩვენთან);
 • ამ მომსახურებით თქვენ იღებთ გადაწყვეტილ საკადრო, ტექნიკურ და საოპერაციო ხარჯებს;
 • სამუშაო საათები - 11:00 საათიდან 17:00 საათამდე;