ბანერის ღირებულება

       თუ თქვენ გსურთ განათავსოთ ბანერი ჩვენს ვებ გვერდზე ღირებულება განისაზღრება შემდეგი სახით:

 • ბანერი GS-1 – ღირებულება 1 თვე   400 ლარი
 • ბანერი GS-2  – ღირებულება 1 თვე   20ლარი
 • ბანერი GS-3  – ღირებულება 1 თვე   20ლარი
 • ბანერი GS-4  – ღირებულება 1 თვე   200 ლარი
 • ბანერი GS-5  – ღირებულება 1 თვე   20ლარი
 • ბანერი GS-7  – ღირებულება 1 თვე   300 ლარი
 • ბანერი GS-8  – ღირებულება 1 თვე  150 ლარი
 • ბანერი GS-9  – ღირებულება 1 თვე  150 ლარი
 • ბანერი GS-10  – ღირებულება 1 თვე 150 ლარი
 • ბანერი GS-11 – ღირებულება 1 თვე  15ლარი

 

მომსახურების განთავსების ღირებულება

 • ფიზიკური პირის მომსახურების განთავსება 1 თვით 10 ლარი
 • ი/მ მომსახურების განთავსება 1 თვით 20 ლარი
 • ორგანიზაციის მომსახურების განთავსება 1 თვით 50 ლარი