ბანერის ღირებულება

       თუ თქვენ გსურთ განათავსოთ ბანერი ჩვენს ვებგვერდზე ღირებულება განისაზღრება შემდეგი სახით:

 • ბანერი GS-1 – ღირებულება 1 თვე   700 ლარი
 • ბანერი GS-2  – ღირებულება 1 თვე   350 ლარი
 • ბანერი GS-3  – ღირებულება 1 თვე   350 ლარი
 • ბანერი GS-4  – ღირებულება 1 თვე   350 ლარი
 • ბანერი GS-5  – ღირებულება 1 თვე   350 ლარი
 • ბანერი GS-6  – ღირებულება 1 თვე   350 ლარი
 • ბანერი GS-8  – ღირებულება 1 თვე   300 ლარი
 • ბანერი GS-9  – ღირებულება 1 თვე   300 ლარი
 • ბანერი GS-10  – ღირებულება 1 თვე 300 ლარი
 • ბანერი GS-11 – ღირებულება 1 თვე  300 ლარი

 

განცხადებების განთავსება

      იმ შემთხვევაში თუ თქვენ დარეგისტრირებული ხართ როგორც ფიზიკური პირი , შეგიძლიათ განათავსოთ ჩვენს ვებ გვერდზე  3 განცხადება უფასოდ. განცახდების დამატებით განთავსების შემთხვევაში ღირებულება განისაზღვრება შემდეგი სახით:

 • 3-დან 10-მდე განცხადება - ღირებულება ლარი 

 

     იმ შემთხვევაში თუ თქვენ დარეგისტრირებული ხართ როგორც სამშენებლო დეველოპერული კომპანია ან სააგენტო, შეგიძლიათ განათავსოთ ჩვენს ვებ გვერდზე  5 განცხადება უფასოდ. განცახდების დამატებით განთავსების შემთხვევაში ღირებულება განისაზღვრება შემდეგი სახით:

 • 5-დან 50-მდე განცხადება    -ღირებულება ლარი 
 • 50-დან 100-მდე განცხადება  ღირებულება 10 ლარი 
 • 100-დან 200-მდე განცხადება ღირებულება 15 ლარი 
 • 200-დან 300-მდე განცხადება ღირებულება 20 ლარი
 • 300-დან ზევით განცხადება    - ღირებულება 30 ლარი

 

VIP განცხადება  -  ღირებულება 1 დღე 3 ლარი